Thailand

Adoptionscentrum har förmedlat adoptioner från Thailand i över 40 år. Vi har ett väl fungerande samarbete. När du adopterar från Thailand får du stöd av socialarbete som har särskild kunskap om ditt barn och ditt ärende.

Adoptionscentrum arbetar direkt med den ansvariga myndigheten Child Adoption Center (CAC) som lyder under Department of Children and Youth (DCY). Barnen vistas på statliga barnhem runtom i Thailand.

Vem kan ansöka om att adoptera?

Makar (man och hustru) där kvinnan är 40 år eller yngre vid matchningstillfället kan ansöka om barn ej fyllda tre år. Om kvinnan är äldre kan makarna ansöka om att adoptera barn fyra år eller äldre. Ensamstående kan ansöka om äldre barn och barn med särskilda behov. Gymnasieutbildning och god hälsa är grundläggande krav.

Barnen

Barn som behöver en ny familj genom adoption är i ettårsåldern och uppåt och har övergivits på sjukhus direkt efter förlossningen, eller lämnats på barnhem av den biologiska familjen. 

Barnens bakgrund utreds noggrant, och i första hand försöker thailändska myndigheter placera barnet i adoptivfamilj inom landet.

Barnen undersöks kontinuerligt, och i rapporten som presenteras i samband med besked om barn, får du ta del av information om barnets bakgrund och hälsotillstånd.  

Läs mer om att adoptera ett barn du är släkt med

Kontakta Adoptionscentrums rådgivare

Våra rådgivare svarar gärna på dina frågor om adoption från Thailand och hjälper dig vidare i adoptionsprocessen.

Du kan mejla eller ringa på telefonnummer 08-587 499 00.

Vad vet du om Thailand?

Thailand är ett kungarike med 69 miljoner invånare. Av dem bor åtta miljoner i huvudstaden Bangkok, och cirka dubbelt så många i hela storstadsområdet. Buddhism är den vanligaste religionen.

Det officiella språket är thai, som skrivs med ett särskilt alfabet. Thailändarnas benämning på Bangkok är till exempel Krung Thep. Det betyder änglarnas stad. Men staden har även ett långt ceremoniellt namn som skrivs så här med det thailändska alfabetet:

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์. 

Det gör namnet till världens längsta ortsnamn.

Läs mer om Thailand på Regeringskansliets hemsida

Så går en adoption från Thailand till

Vi hjälper dig att sammanställa din adoptionsansökan, som därefter skickas till CAC för granskning och registrering. 

På myndigheten väljer en särskild matchningskommitté föräldrar till de barn som är aktuella, och väntetiden är beräknad till mellan två och fyra år från det att ansökan har skickats till Thailand. Den kortare väntetiden gäller barn över fyra år och barn med särskilda behov. Efter besked om barn kan du räkna med att resa efter en dryg månad.

Resan till Thailand

Under vistelsen i Thailand har du kontakt med den socialarbetaren på CAC som ansvarar för ärendet. Du besöker barnhemmet där ditt barn bor, och får efter några dagar barnet i din vård. När det har gått någon vecka besöker du adoptionsmyndigheten för en intervju.

Vistelsetiden i Thailand beräknas till 2-3 veckor och därefter kan du resa hem till Sverige.

Hemkomsten och uppföljningsrapporter

Barnen från Thailand kommer till Sverige som om de var familjehemsplacerade och när din utredare gjort tre obligatoriska uppföljningsrapporter fattar den thailändska adoptionsmyndigheten det slutgiltiga adoptionsbeslutet och du slutför då registrering av adoptionen i Sverige. Eftersom både Sverige och Thailand har skrivit på Haagkonventionen om internationell adoption, blir barnet svensk medborgare, förutsatt att minst en av föräldrarna har svenskt medborgarskap.


Läs mer om uppföljningsrapporter till Thailand

artikeln uppdaterades 19 januari 2023