Sydkorea

Vi tar i nuläget inte emot nya adoptionsansökningar till Sydkorea. Detta beroende på kommande lagändringar och ratificering av Haagkonventionen.

Adoptionscentrum samarbetar med organisationen Korea Welfare Services (KWS) som har tillstånd från sydkoreanska staten att handlägga adoptioner både inom landet och till utlandet.

Vårt samarbete startade 1980, är väl inarbetat och bygger på ömsesidigt förtroende. Det finns gedigen adoptionskunskap och erfarenhet hos KWS.

Vem kan ansöka om att adoptera?

Makar (man och hustru) som är yngre än 42 år kan ansöka om adoption från Sydkorea. 

Förväntningarna på barnets nya föräldrar är mycket höga. Ni ska ha varit gifta i minst tre år, ha mycket god hälsa och gymnasieutbildning. Sydkorea kräver ett psykologintyg med specifikt innehåll. Vill du veta mer om Sydkoreas särskilda krav på dig som sökande, kontakta våra rådgivare.

Barnen

Som sökande behöver du vara öppen för barn ej fyllda tre år. 

Alla barn som adopteras internationellt från Sydkorea har minst en biologisk förälder som är känd. Oftast är den biologiska mamman ensamstående, vilket också är en av flera anledningar till att barnet lämnas för adoption. Barnen bor i familjehem, oftast från några veckors ålder tills de blir adopterade. 

Barnens bakgrund utreds grundligt, och hälsovård och omsorg är mycket god. I barnrapporten, som presenteras i samband med besked om barn, får du ta del av all information om barnets bakgrund och hälsotillstånd, och även detaljerad information om den biologiska mammans situation.

Läs mer om barnen i Sydkorea.

Kontakta Adoptionscentrums rådgivare

Våra rådgivare svarar gärna på dina frågor om adoption från Sydkorea och hjälper dig vidare i adoptionsprocessen.

Du kan mejla eller ringa på telefonnummer 08-587 499 00.

Vad vet du om Sydkorea?

Sydkorea har 51 miljoner invånare och är ett av världens tätast befolkade länder. 80 procent av befolkningen bor i miljonstäder. Det är lätt att ta sig runt i landet. Efter ett par-tre timmars tågresa från Seoul är du framme i andra änden av landet.

Sydkoreas ekonomi har på bara ett par generationer utvecklats enormt. Landet är numera mest känt för hemelektronik, k-pop och k-beauty. Och glöm inte det koreanska köket med sina kulinariska läckerheter som t ex kimchi! Visste du att sydkoreaner säger ”kimchi” istället för ”cheese” när de tar ett foto och vill att alla ska se riktigt glada ut på bilden?

Läs mer om Sydkorea på Regeringskansliets hemsida

Så här går en adoption från Sydkorea till

Vi hjälper dig att sammanställa din adoptionsansökan och skickar den vidare till KWS i Sydkorea. Barnets bästa är vägledande när föräldrar utses, snarare än turordning. Väntetiden beror på vilka barn som behöver föräldrar samt hur många adoptionsansökningar som finns hos KWS för tillfället. 

När du fått besked om barn kontrollerar sydkoreanska myndigheter att KWS uttömt möjligheterna att ge barnet sydkoreanska föräldrar. När detta är kontrollerat beviljas ett utresetillstånd för barnet och ärendet lämnas vidare till Seouls familjedomstol som ska fatta slutgiltigt beslut om adoption.

Väntetiden från det att du fått besked om barn till dess du kan resa till Sydkorea är mellan fem och åtta månader.

Resan till Sydkorea och hemkomsten

Du kan välja att resa till Sydkorea en eller två gånger, antingen två gånger om vardera en vecka eller göra en längre vistelse om 1-2 månader. 

När du kommer till Seoul träffar du barnet och familjehemsmamman. Därefter bli du intervjuad i familjedomstolen. Efter ett antal veckor vinner beslutet laga kraft. Då får du barnet i din vård och ni kan resa hem till Sverige tillsammans.   

När ni kommit hem ska du anmäla barnet hos Skatteverket, som automatiskt erkänner det sydkoreanska adoptionsbeslutet och då får barnet svenskt medborgarskap.

Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapporteringen till ursprungslandet är en viktig del av adoptionsprocessen. Du som adopterar från Sydkorea skickar sex uppföljningsrapporter och ett intyg om barnets medborgarskap under det första året efter att du har fått barnet i din vård. 

artikeln uppdaterades 22 maj 2023