Sydafrika

Adoptionscentrum har förmedlat adoptioner från Sydafrika sedan år 2000. Vi samarbetar med Abba Specialist Adoptions and Social Services, en barnrättsorganisation ackrediterad att förmedla nationella och internationella adoptioner.

När du adopterar från Sydafrika blir du väl omhändertagen under adoptionsprocessen av en socialarbetare från Abba Adoptions som är din kontaktperson under vistelsen och som guidar dig genom varje steg i processen. Abba Adoptions huvudkontor ligger i Pretoria, där de flesta genomför sin adoption.

Vem kan ansöka om att adoptera?

Makar (man och hustru eller samkönade par). Önskemål att makarna varit sammanboende minst 5 år och varit gifta minst 1 år. Vissa ansökningar från ensamstående accepteras.

Övriga önskemål: att skillnaden mellan barnets ålder och föräldrarnas genomsnittliga ålder inte överstiger 40 år om ansökan gäller barn upp till ej fyllda tre år. Att sökande har en kristen tro.

I enlighet med sydafrikansk lag diskriminerar Abba Adoptions inga personer från att ansöka om adoption.

Barnen

För att skicka din ansökan måste du vara öppen för ett barn som ej fyllt tre år. Den senaste tiden har de flesta barnen som placerats för adoption varit mellan två och tre år gamla. Det finns även äldre barn som har behov av föräldrar. De flesta barn bor antingen på barnhem eller fosterhem som finns i Abba Adoptions nätverk.

Majoriteten av de barn som placeras för internationell adoption har någon form av medicinsk diagnos, det vanligaste är att de är för tidigt födda. Även barn som har hiv, hepatit eller anda diagnoser behöver familj.

Barnen är mycket noggrant undersökta. Samtliga barn testas för syfilis, hepatit B och hiv.

Kontakta Adoptionscentrums rådgivare

Våra rådgivare svarar gärna på dina frågor om adoption från Sydafrika och hjälper dig vidare i adoptionsprocessen.

Du kan mejla eller ringa på telefonnummer 08-587 499 00.

Vad vet du om Sydafrika?

Sydafrika är ett färgrikt land i södra Afrika med naturupplevelser som lockar många turister. Landet har efter apartheids fall och övergången till demokratiskt styre ett av världens starkaste konstitutionella skydd mot diskriminering, som garanterar människor samma rättigheter oavsett kön, etnisk härkomst och sexuell läggning. Men det finns fortfarande en utbredd fattigdom med betydande inkomstskillnader och hög arbetslöshet.

Landet har elva officiella språk. Sydafrika har två nobelpristagare i litteratur och sammanlagt tre vinnare av Nobels fredspris. 

Läs mer om Sydafrika på Regeringskansliets hemsida

Så går en adoption från Sydafrika till

Vi guidar dig i sammanställningen av din adoptionsansökan till Sydafrika. En adoptionskommitté inom Abba Adoptions utser föräldrar till barnet. Matchningen sker inte i turordning, utan utifrån varje barns enskilda behov och personlighet. I de fall den biologiska modern är känd, erbjuds hon möjligheten att spela en viktig roll i urvalsprocessen. Väntetiden från ansökan skickas till besked om barn är ungefär ett till två år.

Ibland får du besked om när du ska resa i samband med besked om barn. I sådana fall ska du vara på plats inom 10-14 dagar. Om du inte får besked om resa direkt, beror det på barnavårdsdomstolen har väntetid för att kunna processa ärendet. Väntetiden varierar beroende på domstol, i nuläget cirka 2-6 månader.

Resan till Sydafrika och hemkomsten

Du får först träffa barnet några dagar i följd på barnhemmet eller i fosterhemmet, och sedan får du barnet i din vård. Därefter genomförs adoptionen i barnavårdsdomstolen. Personal från Abba Adoptions är med dig och hjälper till med den juridiska och administrativa processen. Domstolsbeslutet registreras hos centralmyndigheten, som också utfärdar ett intyg om att adoptionen är gjord enligt Haagkonventionen om internationell adoption.

Eftersom både Sverige och Sydafrika har skrivit på Haagkonventionen, behöver barnet endast folkbokföras i Sverige vid hemkomst för att bli svensk medborgare, förutsatt att minst en av föräldrarna har svenskt medborgarskap. 

Innan hemresa besöker du svenska ambassaden och ansöker om svenskt pass till barnet. Sedan är processen i Sydafrika klar och det är dags att åka hem och starta ert nya liv tillsammans.

Efter hemkomst ska du också personligen besöka sydafrikanska ambassaden i Stockholm, tillsammans med barnet, för att via dem ändra barnets uppgifter i det sydafrikanska civilregistret. 

Vistelsetiden i Sydafrika är cirka 5-6 veckor.

Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapporterna till ursprungslandet är en viktig del av adoptionsprocessen. Du som adopterar från Sydafrika skickar uppföljningsrapporter under de fem första åren efter ankomst till Sverige.

Läs mer om uppföljningsrapporter till Sydafrika här

artikeln uppdaterades 18 april 2023