Madagaskar

När du adopterar från Madagaskar blir du väl omhändertagen av vår medarbetare Hanitra, som bor i huvudstaden Antananarivo. Hon finns med som ett stöd under hela adoptionsprocessen och är mycket uppskattad av de familjer som adopterat från Madagaskar.

Adoptionscentrum har förmedlat adoptioner från Madagaskar sedan 2007.

Vem kan ansöka om att adoptera?

Makar (man och hustru), där åtminstone den ena partnern fyllt 30 år, och den genomsnittliga åldern inte överskrider 40 år äldre än barnet, kan ansöka om adoption från Madagaskar.

Barnen

Du bör vara öppen för att adoptera ett barn som ännu inte fyllt 3. De flesta barn är friska och bor på barnhem och de brukar vara kring 1-2 år gamla vid adoptionstillfället. Vi tar gärna emot ansökningar både för enstaka barn och syskonpar.

Kontakta Adoptionscentrums rådgivare

Våra rådgivare svarar gärna på dina frågor om adoption från Madagaskar och hjälper dig vidare i adoptionsprocessen.

Du kan mejla eller ringa på telefonnummer 08-587 499 00.

Vad vet du om Madagaskar?

Madagaskar har drygt 25 miljoner invånare, och landet ligger på ön med samma namn, öster om södra Afrika i Indiska Oceanen. Officiella språk är malagassiska och franska. Malagassiska är ett austronesiskt språk och det är helt dominerande på ön, men det kan vara stora skillnader mellan olika dialekter. Etniskt är landet mycket varierat och har påverkats av både Indonesien, Afrika och Europa.

Endemisk är ett ord som man kan starkt förknippa med Madagaskar. Det betecknar ett djur eller en växt som finns bara på en bestämd plats.  Den här ön har en unik natur med många både djur och växter som endast finns i Madagaskar, som till exempel lemurer.

Läs mer om Madagaskar på regeringskansliets hemsida

Så går en adoption från Madagaskar till

Vi hjälper dig sammanställa en ansökan med de dokument som Madagaskars myndigheter kräver. Ansökan sänds till landet och en väntetid på besked om barn inleds. Vanligtvis är den ca 1 – 1,5 år.

Utnyttja gärna väntetiden till att lära dig mer om Madagaskar. Det innebär en stor fördel om du lär dig lite franska inför resan, och har du möjlighet att lära dig lite malagassiska, är det något som uppskattas mycket på plats.

Resan till Madagaskar och hemkomsten

När du fått besked om barn reser du till landet och ställer in dig på en vistelse på cirka tre månader.

Du möter oftast ditt efterlängtade barn ett par dagar efter ankomsten till landet. Du kallas till domstolen vid tre tillfällen, en gång för att inleda anknytningsperioden, en gång för att adoptionsbeslut ska tas och slutligen en gång, när du får ut beslutet.

Eftersom både Sverige och Madagaskar har skrivit på Haagkonventionen, behöver barnet endast folkbokföras i Sverige vid hemkomst för att bli svensk medborgare, förutsatt att minst en av föräldrarna har svenskt medborgarskap.

Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapporterna till ursprungslandet är en viktig del av adoptionsprocessen.

Läs mer om uppföljningsrapporter till Madagaskar

artikeln uppdaterades 05 april 2023