Lesotho

När du adopterar från Lesotho får du råd och stöd Adoptionscentrums lokala medarbetare Itumeleng Kimane. Itumeleng har arbetat för Adoptioncentrum i snart 10 år och bor utanför huvudstaden Maseru.

Adoptionscentrum samarbetar med Lesotho sedan 2009. All adoptionsförmedling sker via centralmyndigheten inom Ministry of Social Development (MoSD). Lesotho genomför ett begränsat antal internationella adoptioner och samarbetar med fyra utländska adoptionsorganisationer från fyra olika länder.

Vem kan ansöka om att adoptera?

Makar (man och hustru) och ensamstående kvinnor kan ansöka om adoption från Lesotho. Åldersskillnaden mellan barnets ålder och makarnas genomsnittliga ålder/kvinnans ålder bör inte vara mer än 40 år. Var tredje adoptionsansökan får vara från ensamstående.

Barnen

Du ska vara öppen för att ta emot ett barn som ej fyllt tre år. De flesta barn som placeras för internationell adoption är i åldern 1-4 år. Det finns också äldre barn i behov av familj. Som adoptionssökande från Lesotho lämnar du information om vilka olika hälsotillstånd hos barnet som du är öppen för. Det är positivt om du är öppen för barn med särskilda behov, till exempel hiv, hepatit eller annan medicinsk diagnos. 

De flesta barnen som adopteras från Lesotho är övergivna, och det saknas information om deras biologiska familj. Barnen bor på något av barnhemmen i närheten av huvudstaden Maseru. Du måste vara medveten om kan ha barnen varit, eller är, lätt undernärda. Barnen läkarundersöks och är testade för bland annat hiv och hepatit B.

Kontakta Adoptionscentrums rådgivare

Våra rådgivare svarar gärna på dina frågor om adoption från Lesotho och hjälper dig vidare i adoptionsprocessen.

Du kan mejla eller ringa på telefonnummer 08-587 499 00.

Vad vet du om Lesotho?

Lesotho, ett bergigt kungadöme helt omringat av grannlandet Sydafrika, är ett av Afrikas minsta och mest okända länder med drygt två miljoner invånare. Landets lägsta punkt på 1 400 meter är den högsta lägsta punkten i något land i världen.

I bergsområdena kan det komma snö året om. Lesotho har viss turism, med bland annat en skidanläggning. De officiella språken är engelska och sesotho, medan folket kallas för basotho.

Så här går en adoption från Lesotho till

Vi hjälper dig att sammanställa adoptionsansökan som skickas till MoSD i Lesotho. En adoptionskommitté inom MoSD utser sedan föräldrar till barn på ett matchningsmöte. Antalet adoptioner från den ”ordinarie” kön ska fördelas lika mellan de fyra utländska organisationerna, och barn med särskilda behov matchas utöver det utifrån de sökandes profil. Väntetiden från att ansökan är skickad till besked om barn är troligtvis 1-2 år.

Adoptionsbeslutet är redan fattat innan du reser till Lesotho för att träffa ditt barn. Genom fullmakt företräder en advokat dig i Högsta domstolen där adoptionsbeslutet/domslutet tas.* När adoptionen är genomförd, registreras adoptionen och lesothiskt pass utfärdas till barnet. Därefter får du besked om att du kan resa till Lesotho. 

Tid från besked om barn till resa är ca 3-7 månader.

Resan till Lesotho och hemkomsten

När du kommer till Lesotho kommer du att träffa en eller flera representanter från centralmyndigheten, och alla handläggare talar engelska. Trots att adoptionen är klar i domstol när du anländer till Lesotho krävs det att du stannar två veckor efter att du har fått barnet i din vård.

Utöver tiden i Lesotho spenderar ni minst en vecka i Pretoria, Sydafrika, för att ansöka om svenskt pass till barnet. Du får tips på boendealternativ av oss, både för vistelsen i Lesotho och i Sydafrika.

Eftersom både Sverige och Lesotho har skrivit på Haagkonventionen, behöver barnet endast folkbokföras i Sverige vid hemkomst för att bli svensk medborgare, förutsatt att minst en av föräldrarna har svenskt medborgarskap. Barnet upphör därmed att vara medborgare i Lesotho, som inte erkänner dubbelt medborgarskap.

Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapporterna till ursprungslandet är en viktig del av adoptionsprocessen. Du som adopterar från Lesotho skickar uppföljningsrapporter under de fem första åren efter ankomst till Sverige. Läs mer om uppföljningsrapporter till Lesotho

*Enligt Lesothos lagstiftning (Children’s Protection and Welfare Act 2011, paragraf 61: 4) ska domaren fatta ett beslut som heter ”interim adoption order”, som innebär att adoptionen får en prövoperiod om minst två år. I praktiken tillämpas inte detta förfarande vid internationell adoption. Adoptionsbeslutet fattas istället omedelbart. Det är upp till varje domare att bestämma om beslutet ska tas direkt eller med prövoperiod. Om domslut med prövoperiod, mot all förmodan, skulle ske behöver du inte återvända till Lesotho för att slutföra adoptionen. Det sker då med hjälp av ombud.

artikeln uppdaterades 17 januari 2023