Indien

När du adopterar från Indien får du och din familj stöd av vår medarbetare, Gireeja Rajesh, som arbetat för Adoptionscentrum sedan 2018. Gireeja bor i New Delhi och är ett uppskattat stöd under adoptionsprocessen på plats i Indien.

Adoptionscentrum har, med ett kort avbrott, arbetat i Indien sedan 1969. Idag är adoptionsverksamheten i Indien centraliserad och vi samarbetar direkt med centralmyndigheten CARA.

Vem kan ansöka om att adoptera?

Makar (man och hustru) och ensamstående som är 40 år eller yngre kan ansöka om barn ej fyllda två år (när ansökan godkänns i Indien). Makar 40-45 år kan som lägst ansöka om barn i åldern två år till ej fyllda fyra år. Äldre sökande kan ansöka om att adoptera äldre barn. Par skall ha varit gifta i minst två år. Indien godkänner även ensamstående sökande.

Barnen

Barnen är vanligtvis i mellan ett år och tre år vid adoptionstillfället. 

De barn vars bakgrund är utredd för adoption, eller som behöver omhändertas under tiden som deras situation utreds, bor på barnhem i Indien. Barnen läkarundersöks grundligt och du kommer att få ta del av all information som finns om ditt barns hälsotillstånd.

I Indien är det fortfarande vanligt att barn överges och att informationen om barnens bakgrund och biologiska familj kan därför vara begränsad.

Kontakta Adoptionscentrums rådgivare

Våra rådgivare besvarar gärna dina frågor om adoption från Indien och hjälper dig vidare i adoptionsprocessen.

Du kan mejla eller ringa på telefonnummer 08-587 499 00.

Vad vet du om Indien?

Indien är ett land som inte lämnar någon oberörd. En mångfald av dofter, smaker och färger ligger som en fond var man än befinner sig. Det finns så mycket att uppleva i Indien; alla fantastiska heliga platser, tempel och palats, myllret av människor i vackra färgglada kläder, den kryddstarka maten och mycket mer.

Indien är inte ett homogent land, utan består av 28 delstater, alla med sina egna traditioner. Hindi och engelska är de officiella språken, men över 300 språk talas i landet.

Med sina 1,339 miljarder invånare (2017) är Indien världens näst folkrikaste land och i huvudstaden New Delhi bor det ca 25 miljoner människor.   

Läs mer om Indien på Regeringskansliets hemsida

Så går en adoption från Indien till

Vi hjälper dig att sammanställa din adoptionsansökan, som sedan laddas upp digitalt på CARA’s hemsida. CARA godkänner och registrerar ansökan. Därefter kan du matchas med barn med i förväg kända särskilda behov. Om du vill ansöka om barn i det ordinarie adoptionsprogrammet är väntetiden ca 3 år. Efter att matchningen är godkänd av centralmyndigheten slutförs adoptionen i instansen District Magistrate. Du kan vanligtvis resa till Indien efter ca sex månader för att träffa ditt efterlängtade barn.

Resan till Indien och hemkomsten

När du reser till Indien besöker du först den ort där barnet bor och du får barnet i din vård. Efter några dagar åker ni tillsammans till New Delhi för att ansöka om svenskt pass och utresetillstånd. Totalt är vistelsetiden cirka tre veckor. 

Eftersom både Sverige och Indien har skrivit på Haagkonventionen, behöver barnet endast folkbokföras i Sverige vid hemkomst för att bli svensk medborgare, förutsatt att minst en av föräldrarna har svenskt medborgarskap.

Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapporterna till ursprungslandet är en viktig del av adoptionsprocessen. Vid adoption från Indien förbinder du dig att skicka sex uppföljningsrapporter under två års tid. Alla rapporterna måste vara skrivna av utredaren i kommunen

Läs mer om uppföljningsrapporter till Indien

artikeln uppdaterades 24 mars 2023