Filippinerna

Adoptionscentrum förmedlar adoptioner från Filippinerna sedan 1983 och samarbetar med den statliga myndigheten National Authority for Child Care (NACC). Vårt samarbete är väl inarbetat och bygger på ömsesidigt förtroende.

NACC lyder direkt under Department of Social Welfare and Development. Under din vistelse i landet får du hela tiden stöd av socialarbetare från NACC.

Vem kan ansöka om att adoptera?

Makar (man och hustru) kan för närvarande ansöka om barn ej fyllda sju år. Minst ett års äktenskap och två års sammanboende. NACC förutsätter att du som adoptionssökande är medlem i en församling i Svenska kyrkan eller något annat kristet samfund. Ensamstående kan ansöka om att adoptera barn som är nio år eller äldre.

Barnen

Barn som kommer ifråga för adoption har skiftande sociala bakgrunder. Barnen bor på barnhem eller i familjehem som är godkända av myndigheterna. De flesta barnhemmen är privata och drivs av olika organisationer – ofta med kyrklig anknytning. Filippinerna har också ett nationellt adoptionsprogram och söker alltid först familj inom landet.

Barnhemmen och familjehemmen har tillgång till läkare och barnens utveckling följs kontinuerligt upp. I barnrapporten, som presenteras i samband med besked om barn, får du utförlig information om barnets bakgrund och hälsotillstånd, och även detaljerad information om den biologiska familjens situation.  

Barn som adopteras kan ofta några ord engelska och en del har engelska som sitt huvudsakliga språk. Det underlättar i kommunikationen under den första tiden, då du och ditt barn ska lära känna varandra.

Kontakta Adoptionscentrums rådgivare

Våra rådgivare svarar gärna på dina frågor om adoption från Filippinerna och hjälper dig vidare i adoptionsprocessen.

Du kan mejla eller ringa på telefonnummer 08-587 499 00.

Vad vet du om Filippinerna?

Filippinerna består av över 7 000 öar och har 107 miljoner invånare. Hela 13 miljoner av dem bor i huvudstadsregionen Metro Manila. 

Det finns två officiella språk: engelska och filipino. Spanska och amerikanska influenser under historiens gång har gjort starkt avtryck i språket filipino. Många filippinare är tvåspråkiga eller flerspråkiga och en stor del av befolkningen är kristna katoliker. 

Filippinerna är känt som ”Land of Smiles”, något som du definitivt kommer att märka när du besöker landet!

Läs mer om Filippinerna på Regeringskansliets hemsida

Så här går det till att adoptera från Filippinerna

Vi hjälper dig att sammanställa din adoptionsansökan, som därefter skickas till NACC för granskning och godkännande. NACC gör omsorgsfulla bedömningar när föräldrar ska utses för ett visst barn. Det enskilda barnets behov och vad de är sökande är öppna för väger tyngre än turordning. Väntetiden kan därför variera men beräknas till cirka fyra år från det att ansökan är godkänd i Filippinerna. När du fått besked om att du är matchad med ett barn tar det 3-4 månader innan du kan resa.

Resan till Filippinerna och hemkomsten

När du kommer till Filippinerna besöker du först orten där barnet vistas. Du får stöd av en socialarbetare som känner barnet och av den socialarbetaren hos NACC som ansvarar för ditt ärende. När du haft barnet i din vård några dagar avslutar du med ett besök på NACCs kontor i Manila. Alla de dokument som behövs för att barnet ska resa ut ur Filippinerna är redan klara, så vistelsen i Filippinerna beräknas endast till en dryg vecka. Därefter reser du vidare med barnet till Sveriges ambassad i Bangkok i Thailand för att få visum till barnet. Räkna med ett par dagars vistelse i Bangkok innan ni kan resa hem till Sverige.

Barn från Filippinerna kommer till Sverige som fosterbarn och först när uppföljningsrapporteringen är klar (se nedan) godkänner NACC att du ansöker om adoption i svensk tingsrätt. När adoptionen är klar blir barnet automatiskt svensk medborgare, så länge en av adoptivföräldrarna är det.

Uppföljningsrapportering

Uppföljningsrapporterna till ursprungslandet är en förutsättning för att slutföra adoptionen.

artikeln uppdaterades 08 februari 2023