Frågor och svar om internationella adoptioner

Kan jag lita på internationella adoptioner?

Vem kontrollerar internationella adoptioner till Sverige?

Vad gör ni på Adoptionscentrum för att säkerställa att adoptionerna går rätt till?

Har det gjorts någon statlig översyn på senare tid?

Kan ett barn adopteras till Sverige utan de biologiska föräldrarnas samtyckte?

Hur har Adoptionscentrums verksamhet påverkats?

Hur ställer ni er till den statliga utredning som regeringen nu förslagit?

Enligt artiklar i media förekom felaktigheter i adoptionerna mellan 1960–1990, hur kunde det hända?

Hjälper ni adopterade som vill söka sina rötter?

Vilka reaktioner har Adoptionscentrum mött sedan DN publicerade de adoptionskritiska artiklarna?

artikeln skapad 27 december 2022