• Hem
  • Adoption i media

Adoption i media

Här samlar vi adoptionsrelaterade artiklar, samt Adoptionscentrums uttalanden och kommentarer till dessa.

En välkommen utredning

Den 28 oktober 2021 tillsatte Regeringen en ny adoptionsutredning. Anna Singer, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, har uppdraget att kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har utvecklats över tid och fungerar idag.  

Adoptionscentrum välkomnar utredningen och kommer att prioritera att bistå utredningens arbete.  

– Det här är en viktig och efterlängtad utredning som nu kommit på plats. Vi vet att det finns en längtan efter att oberoende granska historiska fakta kring internationella adoptioner och vi har länge bett om en sådan utredning, säger Kerstin Gedung, verksamhetschef vid Adoptionscentrum. 

Adoptionscentrum tog upp behovet av en oberoende utredning med MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) redan 2018 med anledning av de uppgifter som förekom i chilenska och svenska medier.  

– Det är nödvändigt att en statlig utredning sorterar ut begreppen om ansvarsfrågan, om skillnaden mellan reglerade och oreglerade adoptioner och skillnaderna mellan då och nu. Rapporteringen i medierna har skapat stor osäkerhet hos många, men tyvärr inte alltid byggt på verifierbara uppgifter. Ofta har äpplen och päron blandats i debatten på ett sätt som blir följden när kunskap inte finns om hur regelverken ser ut och hur de utvecklats över tid, fortsätter Kerstin Gedung.

– Men extra glädjande för oss och många adopterade är det att utredaren ska utreda behovet av adoptionsspecifikt stöd och föreslå vilka hjälp- och stödinsatser som bör erbjudas till de som behöver det, avslutar Kerstin Gedung.

Uppdraget ska redovisas den 16 december 2024.

Här kan du läsa Regeringen pressmeddelande och klicka dig vidare till utredningsdirektiven:

artikeln uppdaterades 08 november 2023