• Hem
  • Adoption i media

Adoption i media

Här samlar vi nyheter, adoptionsrelaterade artiklar, röster från adopterade, länkar till våra sociala medier samt Adoptionscentrums uttalanden.

Med anledning av granskningarna av adoptionsverksamheten

Sveriges internationella adoptionsverksamhet, däribland Adoptionscentrum, granskas ständigt av media. Det välkomnar vi. Vår ambition är att bemöta journalister och granskningar med tydliga svar. Men i ett tufft medieklimat lyfts sällan vår bild fram. Med anledning av tidigare inslag där Adoptionscentrum påståtts ha varit inblandade i oetiska adoptioner kommer därför här ett förtydligande.

Att antyda att vi skulle vara delaktiga i systematiska oegentligheter är en allvarlig och helt felaktig anklagelse. Utredningar i ursprungsländer, som till exempel Chile, har konstaterat brister i lagar och regler men förekomsten av kriminell verksamhet har inte kunnat styrkas. I de genomförda utredningarna har det inte riktats några som helst anklagelser mot Adoptionscentrum. Vi har alltid förmedlat adoptioner som godkänts av domstolar eller myndigheter, både i ursprungsländerna och i Sverige.

Vi blir oerhört bestörta av berättelser om biologiska mammor som uttrycker att de blivit bestulna på sina barn. Vi, precis som alla andra, har litat på de system som våra svenska myndigheter, och myndigheter i ursprungsländerna, har bedömt som rättssäkra.

I media beskrivs tragiska scenarier från historiska adoptioner, till exempel från Chile, där biologiska familjer nu träder fram med berättelser som visar en annan bild än den som framgår i adoptionsdokumenten. Den dokumentation vi har fått till oss från ursprungsländerna redogör för hur barnen blivit övergivna eller omhändertagna av sociala myndigheter på grund av bristande omsorg, vanvård och övergrepp. Ett barn som försummats, varit kraftigt undernärt och lämnats helt utan tillsyn är ofta det som beskrivs i rapporterna. Under flera år kan barnet ha tvingats bo på ett barnhem. Det vi har att förhålla oss till, när vi blir kontaktade för att förmedla en internationell adoption, är den dokumentation som styrker att inhemska myndigheter har följt de lagar och regler som gäller både inom landet och internationellt. Nu, 50 år senare, träder biologiska familjer fram och berättar hur inhemska myndigheter, på ett brutalt sätt, tagit barnen ifrån dem. 

I media beskrivs även tragiska scenarier från adoptioner från Kina på 2000-talet, där biologiska familjer nu träder fram med berättelser som visar en annan bild än den som framgår i adoptionsdokumenten. I dokumentationen vi har fått ta del av beskrivs hur barnen blivit anonymt övergivna på en marknad eller utanför polishuset, oftast på offentliga platser där de hade en chans att snabbt bli upphittade. Det vi hade att förhålla oss till var den dokumentation som styrker att inhemska myndigheter beslutat att barnen var tillgängliga för internationell adoption. Nu, långt senare, träder biologiska familjer fram och berättar fruktansvärda historier om hur inhemska myndigheter tog deras barn ifrån dem på grund av ettbarnspolitiken.

Var vi naiva då? Ja, i så fall var vi alla det. Men det vi såg var överfulla barnhem med undernärda barn. Många hade levt på barnhem i flera år.  Det vi också såg var att barnhemmen saknade kapacitet att ta hand om så många barn. Det fanns särskilda dödsrum där barn lämnades för att dö. Utan vatten och mat. Det var den verkligheten vi såg och agerade utifrån.

Vi har inte haft någon anledning att ifrågasätta myndighetsbeslut om adoption eller de förhållanden som lett till att barnen blivit aktuella för internationell adoption. Samtidigt hör vi idag smärtsamma vittnesmål om barn som slitits ifrån sina föräldrar. Det är helt förkastligt.

Vi har som förmedlare av adoptioner inte de befogenheter som krävs för att gå tillbaka och undersöka de förhållanden som ledde fram till att barnen blivit aktuella för internationell adoption. Därför välkomnar vi den statliga utredningen som ska kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har sett ut historiskt och fram till idag. Berättelser, minnen och vittnesmål måste få komma upp till ytan och alla berörda behöver få stöd och förutsättningar för att börja läka.

Välkommen att kontakta vår stödlinje.

Läs mer här om vårt stöd till dig som är adopterad.

Läs mer här om vårt stöd till dig som har adopterat.

artikeln uppdaterades 24 maj 2024