Vår medlemsverksamhet

Påverka!

Adoptionscentrum är en intresseorganisation och mötesplats för både adopterade och adoptivföräldrar. I vårt intressepolitiska program kan du läsa mer om frågorna vi driver.

Bli medlem

Adoptionscentrum är organisationen som samlar adopterade, deras föräldrar, mor och farföräldrar, du som längtar efter barn och du som stödjer vår idé.

Under dryga 50 år har vi verkat för att adopterade och deras föräldrar ska ha samma rättigheter som alla andra. Vi arbetar för att säkerställa att varje adoption ska vara utförd på ett sådant sätt att det aldrig kan uppstå tvivel att adoptionen genomfördes rättssäkert. Vi vill att samhället ska ta sitt ansvar för de tusentals barn som kommit till Sverige under åren som gått men även för åren som ligger framför oss. Vi kämpar för världens barns rättighet att få växa upp i en familj. Detta gör vi genom att sprida kunskap, driva opinion och påverkansarbete i samhället, både nationellt och lokalt. För oss slutar inte arbetet med en genomförd adoption det är då det börjar!

Som medlem i Adoptionscentrum:

  • Är du med och påverkar samhällets syn på adoption som familjebildning och adopterades rättigheter i Sverige – vår samlade röt är en stark kraft i samhället, ju fler vi är desto starkare blir vi
  • Får du vår medlemstidning A: Tidskrift om adoption, där vi tar upp aktuella frågeställningar från olika skeden i livet
  • Får du och bibehåller de ett nätverk
  • Kan du få råd och stöd kring adoption
  • Kan du få råd och stöd om röttersökning och återresor
  • Får du genom din lokalavdelning en mötesplats för erfarenhetsutbyte

artikeln uppdaterades 24 januari 2023