Sydafrika

Viktigt inför återresa till Sydafrika

Var uppmärksam på regler för inresa med barn till Sydafrika. Läs noga vad som gäller på sydafrikanska ambassadens hemsida.

Enligt sydafrikansk lag ska den sydafrikanska folkbokföringen innehålla fullständig och korrekt information om adopterade barns namn och familjerelationer. Föräldrar till barn som är adopterade innan juni 2014 har ombetts genomföra en ny registrering eftersom deras ansökningshandlingar, som lämnades in under adoptionsresan, har försvunnit hos Department of Home Affairs. Har ni inte redan gjort omregistreringen hos den sydafrikanska ambassaden i Stockholm, påbörja processen omgående. Läs mer här.

Holiday visit (semesterresa)

Åker du på en ren semesterresa till Sydafrika, behöver du inte meddela Adoptionscentrum eller Abba Adoptions. Skulle du vilja ha hjälp med researrangemang och aktiviteter kan du kontakta Martie Swart på resebyrån Break-Away (gäller resor i hela Sydafrika), så kan hon vara behjälplig med dina reseönskemål. Gäller det Kapstaden kan du kontakta Louis på resebyrån Roundabout.

Offical Roots visit (barnhemsbesök)

Denna typ av återresa till Sydafrika kan vara en semesterresa som också innehåller adoptionsrelaterade element, som att besöka barnhemmet där den adopterade befunnit sig. Ett barnhemsbesök i Sydafrika måste alltid ske via officiella kanaler. Abba har överlåtit bokningarna av barnhemsbesök till Break-Away/Roundabout, som tar hand om det praktiska kring besöket och informerar Abba.  

Vi rekommenderar att du kontaktar Break-Away/Roundabout minst 2-3 månader i förväg, för att det ska finnas tid att förbereda besöket. Minimum är 1 månad innan. Tänk på att det kan vara svårare att få till ett besök under jul- och nyårshelgerna samt under nationella högtider.

För att boka ett barnhemsbesök måste du fylla i följande officiella blankett, Post Adoption Service Notice, och mejla den till Break-Away eller Roundabout.

Skulle du vara intresserad av ytterligare hjälp med researrangemang under vistelsen i Sydafrika, kan Break-Away och/eller Roundabout självfallet hjälpa till också med detta.

Några ord från Abba Adoptions till adoptivföräldrar gällande återresor

What is important to understand is that your child might experience emotions and feelings related to his time growing up in South Africa – a particular smell or something else can bring out memories (good and bad) that are not expected. It might awaken questions about background and biological families that was not there before. Also be careful with a bit older children.

Depending on the age and needs of the adoptee, Abba will plan the visits in accordance with Break-away (All areas in SA) or Roundabout (Cape Town). It is therefore important to provide as much as possible information regarding your proposed trip, both regarding origin and tourism needs.

Adoptive parents are further encouraged to familiarize themselves with South Africa and its people during their stay in order to understand the culture and challenges of the birth country of their child.

As part of your travel preparation you are also welcome to visit our official website: www.abbaadoptions.co.za

Samarbete: Abba Adoptions / Break-Away / Roundabout

Självkostnad: Ja, för transport etc.

Tillstånd: Nej

artikeln uppdaterades 27 januari 2023