Ryssland

Adoptionscentrum kan för tillfället inte hjälpa till vid besök i Ryssland.
Vanligtvis kan Adoptionscentrum hjälpa till att boka barnhems- eller sjukhusbesök i vissa delar av Ryssland. Vi använder oss då av våra tidigare medarbetare för att få en kontakt med instansen som ni önskar besöka och för att få ett tillstånd för besöket. Vi kan hjälpa till att ta reda på om instansen fortfarande finns kvar och går att besöka. Kanske är det intressant för er att bara besöka platsen där barnhemmet eller sjukhuset brukade ligga. Ni kan alltid fråga oss om det är något specifikt ni önskar, så kan vi se om vi kan hjälpa er med det.

OBS!

Om den adopterade har kvar sitt ryska medborgarskap måste den adopterade resa in i Ryssland på ett ryskt pass. Om den adopterade inte har ett ryskt pass, är det viktigt att i god tid för resa vända sig till ryska ambassaden. Det tar minst sex månader att ordna ett ryskt pass.

Samarbete: Lokala kontaktpersoner

Självkostnad: Från 120 euro

Tillstånd: Ja

artikeln skapad 29 december 2022