Gruppåterresor

Adoptionscentrum har sedan mitten av 1980-talet arrangerat gruppåterresor för adopterade och adoptivfamiljer. 

Tanken och syftet med den här typen av resor är att du som är adopterad ska få möjlighet att uppleva ditt födelseland i sällskap med andra adopterade, och få stöd och hjälp både inför, under och efter resan. Personal från Adoptionscentrum håller i förberedelserna och följer med på resan. Gruppåterresan vänder sig både till dig som vill söka ditt biologiska ursprung (och få hjälp med den processen) och till dig som först och främst vill lära känna ditt födelseland. Adoptionscentrum har sedan starten arrangerat resor till Sydkorea, Chile och Colombia och det finns planer på att utöka utbudet under 2025.

Anmäla sig

Om vi har anmälningstid för en gruppåterresa hittar du anmälningsformuläret under vår kalender på startsidan.

artikeln uppdaterades 17 maj 2024