Colombia

Barnhemsbesök

Många adopterade och adoptivfamiljer som gör en återresa till Colombia vill besöka barnhemmet där den adopterade befunnit sig. Vissa barnhem kan adopterade/adoptivfamiljen kontakta på egen hand, andra kräver att Adoptionscentrum fungerar som mellanhand, och några barnhem finns inte längre kvar. På vissa barnhem pratar personalen engelska och du kan göra besöket på egen hand, i andra fall vill barnhemmet att en tolk följer med för att du ska få ut så mycket som möjligt av besöket. Arvode till ev. tolk betalas på plats direkt till tolken. För att få reda på vad som gäller i ditt fall, kontakta handläggarna för Resor och Rötter. 

Det är viktigt att vara medveten om att du ofta med kort varsel får bekräftat exakt vilken dag och tid besöket blir av, eftersom barnhemmen kan ha svårt att planera långt i förväg. Trots detta måste du kontakta oss i god tid, gärna minst 2 månader i förväg.

Colombiansk adoptionsakt

Vill du se din adoptionsakt under en återresa måste du i förväg kontakta ICBF (Insituto Colombiano de Bienestar Familiar). ICBF håller på att centralisera hanteringen av alla gamla adoptionsärenden, vilket innebär att alla adoptionsakter håller på att flyttas från adoptionsbarnhemmen till ett centralt arkiv. I de fall där barnhemmen fortfarande har akterna hos sig, får de inte längre lämna ut dem till adopterade/adoptivfamiljer som är på återbesök utan tillstånd från ICBF.

För att få ta del av din adoptionsakt måste du, eller adoptivföräldrarna (för barn under 18 år), mejla en förfrågan ICBF tillsammans med en kopia på id-handling, samt kopia på ditt colombianska födelsebevis och det colombianska adoptionsbeslutet (sentencia). Mejladressen till avdelningen på ICBF som arbetar med detta är följande: busquedaorigenesadoptados@icbf.gov.co OBS! Kontakta ICBF i mycket god tid innan återresan!

Colombianskt pass/dubbelt medborgarskap

Om du är adopterad efter juli 1991 har du dubbelt medborgarskap och måste enligt colombiansk lag vid in- och utresa till Colombia kunna visa colombianskt pass om så efterfrågas. För information om hur du går tillväga för att skaffa ett colombianskt pass kontaktar du det colombianska konsulatet i Stockholm. Deras kontaktuppgifter hittar du här. Personalen på konsulatet pratar engelska och spanska. 

Om du är adopterad innan juli 1991 har du inte kvar ditt colombianska medborgarskap, men du kan kontakta konsulatet för att genomgå en process för att återaktivera det. 

SamarbeteBarnhem, kontaktpersoner

SjälvkostnadFör ev. tolkhjälp

TillståndNej

artikeln skapad 29 december 2022