Bidrag

Nu finns det möjlighet för dig som är adopterad och medlem hos Adoptionscentrum att söka ett bidrag på upp till 3 000 kronor.

Bidraget är avsett att stimulera till adoptionsrelaterade aktiviteter såsom röttersökning, DNA-test, sommarläger för adopterade, språkstudier i ursprungslandet etcetera. Den summa som Adoptionscentrums styrelse har avsatt till stipendier har en årlig begränsning, ansökningarna kommer därför att behandlas i den ordning de inkommit.

Det är önskvärt att du som beviljas bidraget också är positiv till en kort intervju med syfte att vi kan få publicera den i en eller flera av Adoptionscentrums informationskanaler.

Vem kan söka?Adopterade medlemmar i Adoptionscentrum *
Är du under 18 år söker vårdnadshavare för din räkning
Hur mycket går det att få?Upp till 3 000 kronor
Hur ofta går det att få bidraget?En gång per person
Vad behöver jag göra?– Skicka in din ansökan idag
– Ansökan skickas retroaktivt, det vill säga efter din genomförda aktivitet
– Redovisa underlag som styrker aktiviteten, som till exempel kvitto, intyg, flygbiljett eller dylikt
– Beskriv kort vilken aktivitet du söker för

* Detta erbjudande gäller alla medlemmar som är adopterade och som tillhör AC Medlem eller en lokalavdelning som inte har eget stipendieprogram. Tillhör du lokalavdelning som har egna erbjudande om stipendium eller bidrag, ansöker du den vägen.

För att läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

artikeln uppdaterades 25 augusti 2023