Resor och Rötter

Adoptionscentrum har arbetat med verksamheten Resor och Rötter sedan 1995. Vi har samlat på oss kunskaper om adopterades individuella behov av att lära sig mer om sitt ursprung. Vi har bred erfarenhet om möjligheten att göra återresor och/eller söka rötter i olika länder.

Faktorer som kan påverka en röttersökning kan vara landets lagstiftning, om det finns en organisation eller myndighet som har kunskap om röttersökningar eller om vi har en aktuell kontakt i landet. Andra faktorer kan vara det lokala synsättet på adoptioner, den biologiska familjens situation i landet eller möjligheten att faktiskt kunna söka efter vem som helst.

Adoptionscentrum arbetar för att en sökning ska ske humant, juridiskt och etiskt korrekt för att undvika att någon enskild kommer till skada. I vissa länder kan vi utnyttja de redan etablerade kontakter vi har kring adoptioner, för att stödja en röttersökning eller en återresa. I andra länder måste vi undersöka hur en återresa eller röttersökning går till och om det ens är möjligt för oss att kunna hjälpa den adopterade.

Handläggare

Vi som arbetar med verksamheten Resor och Rötter heter Charlotte Hedqvist och Maria Erlingsson. Vi har telefontid för obokade samtal på tisdagar mellan klockan 09.00 och 12.00. Det enklaste sättet att nå oss är via e-post. Då finns det möjlighet att boka en telefontid. Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken Om oss > Kontakt, ovan.