Adopterad

På Adoptionscentrum har vi verksamheten Resor och Rötter, för unga och vuxna adopterade. Vi kan hjälpa dig med kopia av adoptionsakten, att söka ditt ursprung (röttersökning) samt med olika former av återresor. För mer information se vår utökade meny.

Aktuellt