Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs vid förbundsmötet som hålls vartannat år. Nuvarande förbundsstyrelse valdes vid förbundsmötet i maj 2015.

Den som är medlem i Adoptionscentrum och vill veta mer om styrelsens arbete och ansvarsområden hittar information på "Min Sida" efter att ha loggat in. Där finns även de senaste protokollen från styrelsemöten samt protokoll från förbundsmötena 2013-2015.

 • Förbundsstyrelsen
  • Margret JosefssonFörbundsordförande
   Margret Josefsson

   Bakgrund

   Margret Josefsson, 46 år, är född i Sydkorea. Hon bor i Mariestad tillsammans med man och två barn. Margret är utbildad socionom och arbetar som familjehemssekreterare i Töreboda kommun.

   Margret Josefsson har varit medlem i Adoptionscentrum sedan 1988. Hon har suttit i AC Värmlands styrelse samt varit vice ordförande i styrelsen för Forum för Adopterade (den tidigare rikstäckande avdelningen för adopterade). Nu är hon aktiv i AC Skaraborg.

   Margret har kunskap om flera olika områden inom Adoptionscentrum. Den personliga erfarenheten av adoption, speciellt rötter och återresor, kombineras med erfarenheten av att ha arbetat på Adoptionscentrums kansli (1994-1996 och 2001-2014) med adoptionsförmedling, information och verksamhet för adopterade.

   Förbundsstyrelsen
   Invald som Förbundsordförande i december 2014.

   Intressefrågor

   Vill verka för att Adoptionscentrum även framöver ska vara en organisation som arbetar för adopterade och adoptivfamiljers rättigheter och gör skillnad för barn i världen.

   E-post
   margret.josefsson@adoptionscentrum.se

   Telefon
   0708-272148

  • Magnus LjungkvistVice ordförande
   Magnus Ljungkvist

   Bakgrund
   Magnus Ljungkvist är 46 år. Han har två barn adopterade från Sydkorea, 2009 och 2012, och har ytterligare en ansökningsprocess på gång under 2015, också denna gång med sikte på Sydkorea. Familjen bor i Bromma, Stockholm.

   Magnus är kommunikatör. Han är utbildad journalist och har arbetat som pressekreterare och presschef på flera myndigheter och organisationer. Han har även varit PR-konsult inom området Public Affairs. Idag arbetar han som borgarrådssekreterare i Stockholms stad för finansborgarrådet.

   Förbundsstyrelsen
   Invald i förbundsstyrelsen i december 2014, vice ordförande.

   Intressefrågor
   Magnus vill arbeta med att utveckla och stärka de etiska aspekterna av adoptioner. Han vill även att Adoptionscentrum ska ge starkt stöd till adopterade och deras familjer genom livet. Han har ett stort engagemang i demokratiska processer och medlemsinflytande.

   E-post
   magnus.ljungkvist@adoptionscentrum.se

   Telefon
   0761-229088

  • Staffan TillingVice ordförande
   Staffan Tilling

   Bakgrund

   Staffan Tilling, 63 år, bor i Uppsala. Familj: hustrun, två numera vuxna barn adopterade från Taiwan, ett barnbarn.

   Han är jurist och jobbar inom polisen. Större delen av arbetstiden ägnas åt fackligt uppdrag som ordförande i Saco-S föreningen vid Polismyndigheten.

   Staffan har varit aktiv i Adoptionscentrum sedan tidigt 90-tal. Han var ordförande i AC Uppland i några år fram till 1996.

   Förbundsstyrelsen
   Ledamot i förbundsstyrelsen 1995-2013, de senaste åren som en av två vice ordförande. Åter i förbundsstyrelsen i december 2014.

   Intressefrågor

   Staffan är föreningsmänniska sedan ungdomen. Gillar "ordning och reda", det lönar sig i längden. Juridiska spörsmål är ett givet ämne i förbundsstyrelsen. Han vill bidra till ett bra samarbete mellan förbundsstyrelsen och kansliet.

   E-post
   staffan.tilling@adoptionscentrum.se

   Telefon
   070-730 52 77

  • Gerry AnderssonLedamot
   Gerry Andersson

   Bakgrund
   Gerry Andersson och hans fru gick med i Adoptionscentrum 1989 och de har två barn från Sydkorea. 1994 blev han vald till vice ordförande i AC Uppland och 1996 blev han ordförande. 

   Gerry är sedan drygt ett år tillbaka avtalspensionär och arbetade de sista 25 åren som utredare och marknadsanalytiker inom fackföreningsrörelsen. Han är utbildad beteendevetare med inriktning mot miljöpsykologi.

   Förbundsstyrelsen

   Ledamot i förbundsstyrelsen 2001-2013 och blev åter invald i december 2014.

   Intressefrågor

   Är intresserad av mångfaldsfrågor och hur vi bygger ett samhälle med plats för alla. En ledstjärna är allas lika rätt och värde.

   E-post
   gerry.andersson@adoptionscentrum.se

   Telefon
   0702-796360

  • Jonas AnderssonLedamot
   Jonas Andersson

   Bakgrund

   Jonas Andersson, 56 år, har två barn, 17 och 19 år, adopterade från Vietnam.

   Han jobbar som egen företagare i reklambranschen och bor i Bagarmossen, Stockholm.

   Jonas har varit föreningsaktiv i AC Stockholm Söders styrelse sedan 1998, ordförande sedan 2001. Han har deltagit i ett stort antal olika arbetsgrupper och projekt inom förbundet avseende webb, utbildning av medlemmar och förtroendevalda, medlemsverksamhet, söka rötter m m.

   Jonas ingår i styrelsen för Stiftelsen Föräldralösa Barn sedan 2010 och är ordförande sedan december 2014.

   Han är aktiv i lobbyverksamhet för adopterade och adoptivfamiljer i Stockholm och har bland annat medverkat till inrättandet av Spira, öppna förskolan för adoptivbarn, och det kommunala ansvaret för denna. Han är delaktig i att Stockholms stad som den enda kommun i landet har ett väl fungerande Resurscentrum för adopterade och deras familjer sedan 2006.

   Förbundsstyrelsen
   Invald i förbundsstyrelsen i december 2014.

   Intressefrågor
   Förutom att ha en kompetent förmedlingsverksamhet så ska Adoptionscentrum vara en intresseorganisation för medlemmarna. Han vill också jobba för att det finns professionell tillgång till råd och stöd för adoptivfamiljer och adopterade oavsett var man bor i landet. Lobbyfrågor kring rötterverksamhet och ökat adoptionsbidrag är viktigt, liksom starkt engagemang för barnrättsfrågor, solidaritet, biståndsverksamhet och barns rätt till en familj.

   E-post
   jonas.andersson@adoptionscentrum.se

   Telefon
   070-667 68 69

  • Johan HögbergLedamot
   Johan Högberg

   Bakgrund
   Johan Högberg, 46 år, adopterad från Iran och har varit svensk medborgare sedan 1970.

   Johan är utbildad inom datavetenskap i Uppsala. Han arbetar som programmerare, systemutvecklare och systemarkitekt. 

   Johan har varit aktiv i Adoptionscentrum sedan 1996 i AC Uppland. Han var med och startade Adoptionscentrums rikstäckande avdelning för adopterade 1999. Han var ordförande de två första åren och engagerad i flera år efter det. (Avdelningen finns inte längre).

   Förbundsstyrelsen
   Invald i förbundsstyrelsen i december 2014.

   Intressefrågor
   Ett särskilt intresse för adopterades rättigheter, politiska frågor, psykologiska mekanismer och rasism. Indirekt också intresserad av adoptivfamiljers situation och rättigheter.

   E-post
   johan.hogberg@adoptionscentrum.se

   Telefon
   0706-92 96 96

  • Björn JohanssonLedamot

   Bakgrund
   Björn Johansson, 49 år, har tre barn. En son och två tjejer, ett barn fött i Colombia och två barn födda i Sverige. Har varit medlem i AC sedan 2002. Har varit aktiv i AC Värmland. Familjen bor i solstaden, Karlstad.

   Driver föräldrautbildningar sedan 2005 i Värmland, Närke och Västerbotten via Studiefrämjandet. Där lägger han tyngdpunkten på anknytning och barn med speciella behov s.k. ”special needs” barn.

   Björn sitter även med i Studiefrämjandet Värmland-Örebros styrelse sedan 2013.

   Björn har läst socialpskologi, sociologi och läser nu även folkhälsovetenskap med inriktning barn på Karlstads Universitet. Samtidigt jobbar han som projektledare på We-consulting. Han är ingenjör i botten med flera år på bl.a. Telia inom olika tjänster.

   Förbundsstyrelsen
   Invald i förbundsstyrelsen i maj 2015.

   Intressefrågor
   Utbildning av blivande adoptivföräldrar, men även fortbildning efter att man kommit hem. Det är viktigt att de blivande adoptivföräldrarna får en så bra utbildning och förståelse som möjligt om vad det innebär att adoptera för att barnet ska få en så bra start som möjligt.

   Viktigt att få till någon form av kvalitets granskning av dessa kurser.

   Björn är även engagerad i barn med speciella behov, ex ADHD, och hur man på olika sätt och nå dessa barn på deras nivå. Även på andra sätt än vad den traditionella vården idag kan erbjuda. Björn hjälper även familjer som hamnat i kläm mellan landsting och kommun gällande dessa barn och deras vårdbehov.

   Förutom detta är Björn också engagerad i frågor som rör nationella adoptioner och barn placerade i fosterhem i Sverige.

   E-post
   bjorn.johansson@adoptionscentrum.se

   Telefon
   070-574 78 07

  • Marianne JonssonLedamot
   Marianne Jonsson

   Bakgrund
   Marianne Jonsson, 53 år, har en son och en dotter födda i Kina, 2003 samt 2008. Familjen bor i Falun.

   Marianne är har suttit i AC Dalarnas styrelse sedan 2006 och är ordförande sedan 2012.

   Marianne arbetar som som sjukgymnast och lymfterapeut på Falu lasarett.

   Förbundsstyrelsen
   Invald i förbundsstyrelsen i december 2014.

   Intressefrågor
   Marianne tycker det är viktigt att Adoptionscentrum kvarstår som en adoptionsorganisation och att söka vägar att hitta nya medlemmar och att behålla befintliga medlemmar längre.

   Det är viktigt att lokalavdelningarna finns kvar, eftersom de utgör ett mervärde för medlemmarna och deras barn.

   Hon vill hjälpa avdelningar som har svårt att rekrytera en styrelse.

   E-post
   marianne.jonsson@adoptionscentrum.se

   Telefon
   0730-55 70 40

  • Ellinor KibyLedamot
   Ellinor Kiby

   Bakgrund

   Ellinor Kiby är adopterad från Colombia och kom till Sverige vid 6 års ålder. Hon har två barn, 12 och 14 år.

   Ellinor har arbetat med adoptionsfrågor på Colombias ambassad i Stockholm. Hon är utbildad språkvetare med spanska och juridik som huvudämne. Hon arbetar idag som ledarutvecklare.

   Ellinor har varit ledamot i AC Stockholm Söder sedan 2011. Hon är verksam som biståndsinformatör sedan 2012 och är ledamot i styrelsen för Stiftelsen Föräldralösa Barn sedan 2013.

   Förbundsstyrelse

   Invald i förbundsstyrelsen i maj 2013.

   Intressefrågor

   • Adoptionscentrums biståndsarbete
   • Ansvarsfullt sökande efter rötter
   • Vuxna adopterade

   E-post
   ellinor.kiby@adoptionscentrum.se

   Telefon
   0739-88 27 27

  • Anna MatthiesenLedamot
   Anna Matthiesen

   Bakgrund
   Anna Matthiesen har adopterat från Kina 2008. Hon är medlem i Adoptionscentrum sedan 2011 och varit aktiv i AC Skånes styrelse sedan dess.

   Anna är utbildad systemvetare och har studerat arbetspsykologi och Corporate Communication. Hon arbetar som global projektledare på IKEA i Helsingborg.

   Förbundsstyrelsen
   Invald i förbundsstyrelsen i december 2014.

   Intressefrågor
   Anna vill verka för bättre kommunikation i förbundet och att arbeta på att behålla medlemmar även efter adoptionen är genomförd.

   Hon vill även verka för ökat arbete med opinionsbildning och stöd till de adopterade samt att Adoptionscentrum uppfattas som en professionell och seriös organisation till alla olika intressenter.

   E-post
   anna.matthiesen@adoptionscentrum.se

   Telefon
   0761-442973

  • Pernilla RaskLedamot
   Pernilla Rask

   Bakgrund
   Pernilla Rask har har två barn födda i Colombia. Hon har varit medlem i Adoptionscentrum sedan 2001. Aktiv i AC Göteborg 2007-2008.

   Pernilla startade barnhemsträffar för barn från Los Pisingos, Colombia, 2006, och har varit aktiv i Föreningen Los Pisingos vänner sedan dess.

   Pernilla har läst till Affärsekonom på IHM Business School i Göteborg. Hon har jobbat som ekonomikonsult på Manpower och arbetade därefter som redovisningsekonom på Kungsbacka Kommun. Sedan hösten 2015 läser Pernilla till beteendevetare med humanvetenskaplig inriktning på Mittuniversitetet.

   Förbundstyrelsen
   Invald i förbundsstyrelsen i december 2014.

   Intressefrågor
   Pernilla vill arbeta för ett ansvarsfullt sökande efter rötter, mot rasism, adoptivbarns särskilda behov i skolan som kan uppstå genom anknytningsproblematik och andra diagnoser.

   E-post
   pernilla.rask@adoptionscentrum.se

   Telefon
   070-345 00 12