Datum:  2015-10-22

Adoptionscentrum inleder samarbete med barnhemmet Casa de la Madre i Bogotá

Med anledning av att adoptionsföreningen La Casa i Sverige, som hittills förmedlat adoptioner från barnhemmet Casa de la Madre, avslutar sin adoptionsverksamhet har La Casa och Adoptionscentrum gemensamt beslutat att Adoptionscentrum skall ta över kontakten med barnhemmet i Colombia.

Den 14 oktober besökte Adoptionscentrums Colombia-ansvariga Anna Taxell Casa de la Madre i Bogotá för ett första möte och träffade Lorena Vargas Escobar, som ansvarar för verksamheten på barnhemmet. Lorena är mycket positiv till ett samarbete med Adoptionscentrum och en bibehållen kontakt med Sverige.

Casa de la Madre är i nuläget det barnhem i Colombia som förmedlar flest adoptioner till utlandet. De arbetar främst med barn med i förväg kända särskilda behov (0-6 år), samt med syskongrupper och äldre barn, precis som övriga adoptionsbarnhem i Colombia. Eftersom inhemsk adoption i Colombia ökat kraftigt under senare år har Adoptionscentrum fokuserat på att  hitta lämpliga föräldrar åt de barn som inte kan få ny familj inom landet. Detta arbete har varit framgångsrikt, och våra svenska familjer har mycket gott rykte i Colombia. I år räknar vi med att genomföra ett 20-tal adoptioner och nästa år beräknar vi öka antalet något. 

Vi välkomnar både gamla och nya La Casa-familjer som medlemmar och sökande i Adoptionscentrum!

Casa de la Madre