Att söka rötter

De flesta adopterade funderar någon gång över sin adoption, sin bakgrund och sina rötter. Det kan ske i olika skeden av livet. För någon är det bara en tanke. För en annan blir det viktgit att faktiskt och praktiskt söka så mycket information som möjligt för att få kunskap om sin bakgrundshistoria.

Adoptionscentrum startade 1995 en verksamhet för adopterade som vill söka mer information om sin bakgrund eller som behöver hjälp inför en återresa till födelselandet. Tyvärr har vi just nu inte möjlighet att ta emot nya ärenden på grund av resursbrist. Vi arbetar dock aktivt för att söka extern finansiering så att adopterade även framöver ska kunna ges möjlighet att söka rötter.

Efter den 1 mars 2012 gör dock Adoptionscentrum några undantag och tar även fortsättningsvis emot förfrågningar som gäller Thailand (om man adopterades på 70-talet), Sydkorea och Colombia. För att få hjälp måste du vara medlem i Adoptionscentrum och om du ska söka rötter bör du ha fyllt 18 år. Vill du veta mer, välkommen att maila info@adoptionscentrum.se

Råd och stöd

Om du som vuxen adopterad eller adoptivförälder är i behov av råd och stöd, kan ni hitta förslag på vem ni kan kontakta på Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågors hemsida, under fliken ”råd och stöd”.

Adoptionscentrum | Ekbacksvägen 22, 4 tr | Box 11139 | 161 11 Bromma | Tel: 08-587 499 00 | Fax: 08-587 499 99 | E-post: info@adoptionscentrum.se

EPiTrace logger