Resor och Rötter

Adoptionscentrum ser röttersökning som en naturlig del av adoption. Därför har vi valt att starta en verksamhet i vår organisation som ska hjälpa adopterade med sina röttersökningar - Resor och Rötter.

Information

Adoptionscentrum startade 1995 en verksamhet för adopterade som vill söka mer information om sin bakgrund eller som behöver hjälp inför en återresa till födelselandet. Idag kallar vi verksamheten för Resor och Rötter.

De flesta adopterade funderar någon gång i livet över sin adoption, sin bakgrund och/eller sina rötter. Tankarna kan komma i olika skeden av livet. För någon är det inte mer än en tanke. För en annan blir det viktigt att faktiskt och praktiskt söka så mycket information som möjligt för att få kunskap om sin bakgrundshistoria.

Om du ska söka rötter bör du ha fyllt 18 år. En del länder kräver att du ska ha uppnått en viss ålder innan du kan söka dina rötter.

Administrativ avgift

För att få hjälp med röttersökning måste du vara medlem i Adoptionscentrum. Från och med 1 juni 2014 tar Adoptionscentrum ut en administrativ avgift om 3 000 kronor. Avgiften gäller under en treårsperiod. Utöver Adoptionscentrums avgift, kan det tillkomma eventuella avgifter i utlandet, bland annat beroende av vilket land du ska söka i. 

Det finns möjlighet att söka bidrag i Adoptionscentrums rötterfond. Innan du kan ansöka om rötterbidraget måste du kunna uppvisa ett skriftligt avslagsbeslut från din hemkommun (ekonomiskt bistånd för att söka rötter). 

Kontakt för mer information

Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med våra handläggare för verksamheten Resor och Rötter, telefontid måndag och onsdag mellan klockan 09.00 - 12.00:

- handläggare för Latinamerika, Maria Erlingsson, 08-587 499 06

- handläggare för Asien, Charlotte Hedqvist, 08-587 499 16

Vi har en gemensam e-post som är rottersokning@adoptionscentrum.se. För övriga länder går det bra att ta kontakt med någon av oss.