Att söka rötter

De flesta adopterade funderar någon gång över sin adoption, sin bakgrund och sina rötter. Det kan ske i olika skeden av livet. För någon är det bara en tanke. För en annan blir det viktigt att faktiskt och praktiskt söka så mycket information som möjligt för att få kunskap om sin bakgrundshistoria.

Adoptionscentrum startade 1995 en verksamhet för adopterade som vill söka mer information om sin bakgrund eller som behöver hjälp inför en återresa till födelselandet. För att få hjälp med röttersökning måste du vara medlem i Adoptionscentrum och om du ska söka rötter bör du ha fyllt 18 år.

Från och med 1 juni 2014 tar Adoptionscentrum ut en avgift om 3000 SEK för vårt arbete under 3 år, notera att ev. avgifter i utlandet tillkommer. Det finns möjlighet att söka bidrag i vår rötterfond. Innan du kan ansöka om rötterbidraget måste du kunna uppvisa ett skriftligt avslagsbeslut från din hemkommun (ekonomiskt bistånd för att söka rötter). 

Vill du veta mer, välkommen att maila Carolina Bustamante

Råd och stöd

Om du som vuxen adopterad eller adoptivförälder är i behov av råd och stöd, kan ni hitta förslag på vem ni kan kontakta på Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågors hemsida, under fliken ”råd och stöd”.

Adoptionscentrum | Ekbacksvägen 22, 4 tr | Box 11139 | 161 11 Bromma | Tel: 08-587 499 00 | Fax: 08-587 499 99 | E-post: info@adoptionscentrum.se

EPiTrace logger