Barn söker familj

Som medlem har du tillgång till websidan "Barn söker familj" där det finns korta presentationer av barn som vi söker familj till. Sidan är av sekretess- och integritetsskäl skyddad varför du bara når den som inloggad medlem via Min Sida.

 

För närvarande söker vi familj till:

Pojke från Taiwan, född september 2014

Pojke från Taiwan, född juli 2011

Tre systrar från Colombia, födda 2007, 2009, 2010