Länderna

Adoptionscentrum har auktorisation från Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) att samarbeta med nedanstående länder.

De krav som listas är generella och det är först när vi har fått in och läst er medgivandeutredning som vi kan se vilket land som ni kan bli aktuella för att skicka ansökan till.

Ni kan utan väntetid skicka ansökan till Colombia ICBF, Filippinerna, Kina, Sydkorea, Taiwan, Thailand och Zambia.

 • AsienAdopterade barn i år
  • Filippinerna4

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 3 år. Filippinerna välkomnar även ansökningar för äldre barn. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar som har fyllt 27 år. Makar där kvinnan är högst 32 år när ansökan skickas kan ansöka om barn ej fyllda 3 år. Övriga kan ansöka om barn ej fyllda 4 år. Minst 1 års äktenskap och 2 års sammanboende. Om en av makarna varit gift tidigare krävs att nuvarande äktenskap varat 3 år. Gymnasieutbildning krävs. BMI max 35,0. Medlemskap i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund krävs. Psykologtest och psykologintyg samt referensbrev från präst/pastor ingår i ansökan. Ensamstående kan ansöka om att adoptera barn som är 9 år eller äldre.

   Vi tar gärna emot fler ansökningar!

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige:

   Ingen kö för par för att påbörja ansökan. 3 ensamstående (12 april 2017) 

   Tid från ansökan är skickad till Filippinerna till besked om barn: 

   Ca 2 år.

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 3-4 månader.

   Vistelsetid i landet: 

   1-2 veckor.

    

   Kostnad: 

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 132 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer 

   Läs mer

  • Kina4

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 3 år. Kina välkomnar även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov.  

   Vem kan ansöka? 

   Sökande ska ha fyllt 30 år. Minst 2 års äktenskap. Om en av makarna varit gift tidigare krävs att nuvarande äktenskap varat 5 år.  Gymnasieutbildning eller likvärdig yrkesutbildning krävs. BMI max 40,0.  Ensamstående med dokumenterad barnerfarenhet kan ansöka. Undantag från kraven kan ibland göras, dock ej för ålder.

   Vi tar gärna emot fler ansökningar! 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige:

   Ingen kö för att påbörja ansökan.  

   Till förfrågan om barn: 

   Från några månader upp till 1 ½ år. 

   Tid från besked om barn till resa:

   Mellan 6 veckor och 4 månader.

   Vistelsetid i landet:

   Ca 14 dagar

    

   Kostnad

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 188 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Kirgizistan0

   Kirgizistan är ett "pilotland" dvs en ny kontakt.

   Hur gamla är barnen?

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 4 år. Kirgizistan välkomnar även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov.

   Vem kan ansöka?

   Makar och ensamstående kan ansöka.

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige: 

   1 par resp. 3 ensamstående (12 april 2017)

   Tid från ansökan till Kirgizistan till besked om barn: 

   Svårt att säga

   Tid från besked om barn till resa: 

   Inom 2 veckor

   Vistelsetid i landet:

   Första resan: 12 dagar. Andra resan: Upp till 2 månader.

    

   Kostnad

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 199 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Sydkorea1

   Hur gamla är barnen?

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 2 år. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar 43 år eller yngre när ansökan skickas. Undantag kan göras för sökande som är adopterade från Sydkorea eller makar som har ett adopterat barn från Sydkorea. Minst 3 års äktenskap. Max 7 års åldersskillnad mellan makarna. 11-årig utbildning krävs. BMI max 29,0. Två olika psykologtest ingår i ansökan.

   Vi tar gärna emot fler ansökningar!

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige:

   Ingen kö för att påbörja ansökan

   Tid från ansökan är skickad till Sydkorea till besked om barn: 

   Upp till ca 2 månader

   Tid från besked om barn till resa:

   Uppskattningsvis 7-11 månader.

   Vistelsetid i landet:

   En längre resa på uppskattningsvis mellan en till två månader eller två kortare resor, på 5-7 dagar vardera.

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 244 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Taiwan4

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 5 år. Taiwan välkomnar även ansökningar för äldre barn. Ansökan kan gälla yngre barn med kända särskilda behov. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar som fyllt 30 år och inte är äldre än 45 år. Minst 5 års sammanboende varav 2 år som gifta. BMI max 30,0. Ensamstående kan ansöka om att adoptera barn som är 8 år och äldre.

   Vi tar gärna emot fler ansökningar!

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige:

   Ingen kö för att påbörja ansökan

   Tid från ansökan är skickad till Taiwan till besked om barn:

   Ca 1 år.

   Tid från besked om barn till resa:

   Troligtvis upp till 6 månader

   Vistelsetid i landet:

   Vanligtvis 4-5 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 198 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Thailand0

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn ej fyllda 3 år. Thailand välkomnar ansökningar för barn utan (ett begränsat antal) och med kända särskilda behov samt för äldre barn.

   Vem kan ansöka? 

   Makar där kvinnan beräknas vara yngre än 40 år vid matchningstillfället. Om kvinnan beräknas vara äldre än 40 vid matchningstillfället kan makarna ansöka om att adoptera barn upp till ej fyllda 4 år eller äldre. Gymnasieutbildning krävs. BMI max 29,0. Psykologintyg ingår i ansökan.Barnlösa makar prioriteras.

   Vi tar gärna emot fler ansökningar för barn med kända särskilda behov!

    

   Prelinära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige:

   Ingen kö för att påbörja ansökan

   Tid från ansökan är skickad till Thailand till besked om barn:

   Omkring 2 år

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 1-1½ månad

   Vistelsetid i landet:

   Ca 2 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 101 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Vietnam1

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 3 år. Vietnam välkomnar även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov.

   Vem kan ansöka? 

   Du ska av utredaren ha bedömts vara tillräckligt frisk- både psykiskt och fysiskt- för att kunna ge barnet god omvårdnad. Både makar och ensamstående kan ansöka. 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige: 

   10 par resp. 7 ensamstående (12 april 2017)

   Tid från ansökan är skickad till Vietnam till besked om barn:

   Svårt att säga

   Tid från besked om barn till resa: 

   3-6 veckor

   Vistelsetid i landet:

   Cirka 1 månad.

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 200 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

 • LatinamerikaAdopterade barn i år
  • Colombia0

   Hur gamla är barnen?

   Du ska var öppen för barn i åldern "ej fyllda 5 år". Colombia välkomna även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov. 

   Vem kan ansöka?

   Makar inte äldre än 45 år när ansökan godkänns i Colombia kan ansöka om barn ej fyllda 5 år. Hänsyn tas dock till makarnas ålder. Yngre makar kan ha önskemål om att få adoptera yngre barn. Makar som är 46 år och äldre kan ansöka om barn över fem år. 2 års äktenskap eller 2 års sambotid som kan styrkas. Psykologintyg ingår i ansökan. Samkönade par kan ansöka. Ensamstående kan ansöka i enstaka fall. 

    

   Preliminära väntetider privata barnhem: 

   Antal sökande på kölista i Sverige: 

   12 par resp. 3 ensamstående  (12 april 2017)

   Tid från ansökan är skickad till Colombia till besked om barn: 

   1-1½ år

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 1 månad

    

   Preliminära väntetider ICBF:

   Antal sökande på kölista i Sverige:

   Gemensam med kölista till privata barnem

   Tid från ansökan är skickad till Colombia till besked om barn: 

   1-2 år 

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 1 månad 

   Vistelsetid i landet: 6-10 veckor

    

   Kostnad:

   Privata barnhem: Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 191 000 kr 

   ICBF: Adoptionsavgift (fastställd 2016-07-01): 167 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Colombia ICBF0

   Se Colombia

   Läs mer

  • Colombia Privata barnhem4

   Se Colombia

   Läs mer

  • Ecuador0

   För närvarande skickar vi inga nya ansökningar till Ecuador.  

   Läs mer

 • EuropaAdopterade barn i år
  • Bulgarien1

   Hur gamla är barnen?

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 4 år. Bulgarien välkomnar även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov.

   Vem kan ansöka? 

   Både makar och ensamstående kan ansöka. 

    

   Preliminära väntetider:
   Antal sökande på kölista i Sverige:

   Ingen kö för att påbörja ansökan

   Tid från ansökan är skickad till Bulgarien till besked om barn: 

   För nya ansökningar ca 4 år. 

   Tid från besked om barn till besked om resa:

   Första resan efter 1-2 veckor, andra resan efter ca ½ år.

   Vistelsetid i landet:

   Ca 2 veckor.

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 199 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Estland0

   Vi skickar  endast ansökningar för redan kända barn, som vi ombetts söka familj till.

   Hur gamla är barnen?

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 5 år. Estland välkomnar även ansökningar för äldre barn. 

   Vem kan ansöka?

   Makar som inte bör vara mer än 40 år äldre än barnet. Psykologintyg ingår i ansökan. Ensamstående kan ansöka i enstaka fall. 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige: 

   5 par resp. 5 ensamstående (12 april 2017)

   Tid från ansökan är skickad till Estland till besked om barn:

   Endast ansökningar för kända barn.

   Tid från besked om barn till resa:

   Första resan strax efter ansökan skickats, andra resan vanligen 2-3 månader efter första resan.

   Vistelsetid i landet:

   Första resan ca en vecka, andra resan ca 10 dagar. 

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 134 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Kosovo0

   Kosovo är ett "pilotland" dvs en ny kontakt. 

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 4 år". Kosovo välkomnar även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov. 

   Vem kan ansöka? 

   Du ska av utredaren ha bedömts vara tillräckligt frisk - både psykiskt och fysikt - för att kunna ge barnet god omvårdnad. Ensamstående kan ansöka i enstaka fall. 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige: 

   7 par resp. 3 ensamstående (12 april 2017)

   Tid  från ansökan är skickad till Kosovo till besked om barn: 

   Svårt att säga

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 1-2 månader.

   Vistelsetid i landet:

   Kan variera. Domstolen avgör i varje enskilt fall. Från 1,5 upp till drygt 3 månader.

    

   Kostnad: 

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 129 000 kr 

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Kroatien0

   Kroatien är ett "pilotland" dvs en ny kontakt.

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 4 år. Kroatien välkomnar även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar inte äldre än 45 år. Psykologintyg ingår i ansökan. 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige: 

   6 par resp.1 ensamstående (12 april 2017)

   Tid från ansökan är skickad till Kroatien till besked om barn: 

   Troligtvis ca 1 år 

   Tid från besked om barn till resa: 

   Ca 1 månad

   Vistelsetid i landet:

   Troligtvis 5-6 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 133 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Makedonien0

   Makedonien är ett "pilotland" dvs en ny kontakt.

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 4 år. Makedonien välkomnar även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar inte äldre än 45 år. Gymnasieutbildning krävs. Makar och ensamstående kan ansöka men i praktiken prioriteras makar. 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige: 

   6 par resp. 2 ensamstående (12 april 2017)

   Tid från ansökan till Makedonien till besked om barn: 

   Svårt att säga.

   Tid från besked om barn till resa: 

   Ca 1-2 veckor.

   Vistelsetid i landet: 

   2-3 månader. Kan delas upp på 1-1,5 månad i Makedonien plus 1-1,5 månad med barnet i Sverige plus 1-2 veckor i Makedonien.

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 130 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Montenegro0

   Vi skickar endast ansökningar till Serbien och Montenegro för redan kända barn, som vi ombetts söka familj till.

   Hur gamla är barnen?

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 4 år. Montenegro välkomnar även ansökningar för äldre barn.

   Vem kan ansöka? 

   Makar som inte ska vara mer än 44 år äldre än barnet. Minst 3 års äktenskap. BMI max 30,0. Ensamstående kan ansöka om barn 6 år och äldre.

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige: 

   12 par resp. 6 ensamstående (12 april 2017)  (Gemensam kö för Serbien o Montenegro)

   Tid från ansökan till Montenegro till besked om barn:

   Endast ansökningar för kända barn.

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 1-2 månader

   Vistelsetid i landet:

   Ca 3 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (faststäldd 2017-01-01): 138 000 kr

   För mer information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Serbien5

   Vi skickar endast ansökningar till Serbien och Montenegro för redan kända barn, som vi ombetts söka familj till. 

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 3 år. Serbien välkomnar även ansökningar för äldre barn. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar i 30:års åldern accepteras för barn upp till 3 år, makar under 40 år accepteras för barn ej fyllda 4 år. Äldre makar accepteras för äldre barn eller barn med kända särskilda behov. 12-årig utbildning krävs.  Ensamstående kan ansöka i enstaka fall.

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige: 

   12 par resp. 6 ensamstående (12 april 2017)

   Tid från ansökan är skickad till Serbien till besked om barn:

   Endast ansökningar för kända barn

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 1-2 månader

   Vistelsetid i landet:

   Ca 3 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 138 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

 • AfrikaAdopterade barn i år
  • Kenya0

    

   Vi skickar inga nya ansökningar till Kenya. Vår auktorisation gäller endast för att avsluta pågående ärenden.

    

    

    

    

    

   Läs mer

  • Lesotho0

   Hur gamla är barnen?

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 3 år. Lesotho välkomnar även ansökningar för äldre barn.

   Vem kan ansöka? 

   Åldersskillnaden mellan barnets ålder och makarnas genomsnittliga ålder bör inte vara mer än 40 år. Makar och ensamstående kan ansöka.Var femte ansökningshandling får vara från ensamstående. 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige: 

   9 par resp. 5 ensamstående (12 april 2017)

   Tid från ansökan är skickad till Lesotho till besked om barn: 

   Ca 1½ år.

   Tid från besked om barn till resa:

   3-7 månader.

   Vistelsetid i landet: 

   3,5 veckor. 2 veckor i Lesotho och ca 1 vecka i Sydafrika.

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 192 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Madagaskar1

    Hur gamla är barnen? 

   Du ska var öppen för ett barn i åldern ej fyllda 3 år eller syskonpar ej fyllda 5 år. Madagaskar välkomnar även ansökningar för äldre barn.

   Vem kan ansöka? 

   Den ena av makarna ska ha fyllt 30 år. Inte mer än 40 års ålderskillnad mellan barnets ålder och makarnas genomsnittliga ålder vid matchningstillfället. Barnlösa makar eller makar med ett barn som är adopterat från Madagaskar.

    

   Väntetider: 

   Antal sökande på kölista i Sverige:  

   7 par (12 april 2017)

   Tid från ansökan är skickad till Madagaskar till besked om barn: 

   Ca 1 år

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 2 månader

   Vistelsetid i landet:

   Ca 3 månader

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 182 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

    

   Läs mer

  • Sydafrika6

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 2 år. Sydafrika välkomnar även ansökningar för äldre barn.

   Vem kan ansöka?

   Önskemål:  Att den ena maken är max 46 år,när ansökan skickas. Att det är max 39 års åldersskillnad mellan barnets ålder och makarnas genomsnittliga ålder för barn ej fyllda 2 år. Att äldre makar ansöker om äldre barn. Att makarna varit sammanboende minst 5 år och varit gifta minst 1 år. Att makarna har en kristen tro samt är barnlösa eller har ett barn adopterat från Sydafrika. Samkönade kan ansöka. Ensamstående kan ansöka i enstaka fall.

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande på kölista i Sverige:

   13 par resp. 9 ensamstående (12 april 2017) 

   Tid från ansökan till Sydafrika till besked om barn:

   Troligtvis 1-1½ år

   Tid från besked om barn till resa:

   1-2 veckor

   Vistelsetid i landet:

   4 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 139 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

    

   Läs mer

  • Zambia0

   Zambia är ett "pilotland" dvs en ny kontakt

   Hur gamla är barnen?

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 4 år. Zambia välkomnar även ansökningar för äldre barn. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar som bör vara högst ca 40 år äldre än barnet.  

   Vi tar gärna emot fler ansökningar!

    

   Preliminära väntetider: 

   Antal sökande på kölista i Sverige: 

   För närvarande ingen kö

   Tid från ansökan är skickad till Zambia till besked om barn: 

   Preliminärt 6 mån-1½ år

   Tid från besked om barn till resa:

   1-3 veckor

   Vistelsetid i landet:

   Ca 5-6 månader. Eventuellt kan det finnas möjlighet att resa till Sverige med barnet under en del av vistelsetiden.

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2017-01-01): 211 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer