Adoption

Adoption är en möjlighet för barn, som mist sina föräldrar, att få en egen familj. Och ge vuxna som längtar efter barn en möjlighet att bli förälder.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) är svensk tillsynsmyndighet och har givit Adoptionscentrum auktorisation att förmedla internationella adoptioner.

Adoptionscentrum godkänner inte dem som vill adoptera. Det görs dels i kommunen där den som vill adoptera bor, dels av barnens ursprungsländer. Adoptionscentrums kansli som handlägger adoptionerna finns i Stockholm.

Adoptionscentrum är en av världens största adoptionsorganisationer med lång erfarenhet och ett stort nätverk. Sedan starten 1969 har över 25 000 barn fått familj genom Adoptionscentrum.

Har du frågor?

Adoptionsrådgivarna
tar emot telefonsamtal
tisdag-torsdag
kl 09.00-12.00 på
tel 08-587 499 00.

Allmänna frågor om adoption kan ställas till info@adoptionscentrum.se

Försäkring för adoptivbarn

Nu blir alla barn som kommer via Adoptionscentrum automatiskt försäkrade. Läs mer i broschyren. Ytterligare information finns även här.

Adoptionscentrum | Ekbacksvägen 22, 4 tr | Box 11139 | 161 11 Bromma | Tel: 08-587 499 00 | Fax: 08-587 499 99 | E-post: info@adoptionscentrum.se

EPiTrace logger