Adoption

Adoption är en möjlighet för barn, som mist sina föräldrar, att få en egen familj. Och ge vuxna som längtar efter barn en möjlighet att bli förälder.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är svensk tillsynsmyndighet och har givit Adoptionscentrum auktorisation att förmedla internationella adoptioner.

Adoptionscentrum godkänner inte dem som vill adoptera. Det görs dels i kommunen där den som vill adoptera bor, dels av barnens ursprungsländer. Adoptionscentrums kansli som handlägger adoptionerna finns i Stockholm.

Adoptionscentrum är en av världens största adoptionsorganisationer med lång erfarenhet och ett stort nätverk. Sedan starten 1969 har över 25 000 barn fått familj genom Adoptionscentrum.

Om du har frågor om att adoptera, ring: 08-587 499 00!

Aktuellt